Projekt sali konferencyjnej.

Projekt sali konferencyjnej

Sala konferencyjna znajduje się w starej kamienicy. Przez długi czas sala podzielona była na trzy pomieszczenia, ściankami działowymi, a dwa z nich służyły, jako „graciarnie”.
Naszym zadanie było przywrócenie jej dawnego kształtu, podkreślenie sklepienia kolebkowego i wnęk podokiennych.

powierzchnia: 75m2
autorzy: Małgorzata Dziendziel, Urszula Pielach-Gemzała
lokalizacja: Warszawa, Mokotów
2010

IMG_1420konfer_01