wejscie na plac

Plac Grunwaldzki

Projekt koncepcyjny zagospodarowania przestrzennego Placu Grunwaldzkiego w Warszawie.
Koncepcja jest poszukiwaniem nowoczesnej formy placu będącego: z jednej strony przestrzenią określoną pierzejami zabudowy,
a z drugiej strony placem jako terenem przestrzeni publicznej przeznaczonej na funkcje społeczne.

Projekt powstał we współpracy z pracownią architektoniczo-urbanistyczną: Zurbik Zbigniew Kaiser
zespół autorski:
Małgorzata Dziendziel,
Zbigniew Kaiser,
Weronika Mazanek,
Daniel Palarz,
Urszula Pielach-Gemzała
inwestor: Miasto Warszawa
lokalizacja: Warszawa, Żoliborz
2015

widok z goryplac grunwaldzkiplac grunwaldzkiplac grunwaldzki widokplac grunwaldzkiplac grunwaldzki

plac grunwaldzki

plac grunwaldzki